WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Kredyt samochodowy to nadal bardzo popularna w naszym kraju forma finansowania pojazdów dla osób prywatnych. Dzięki możliwości rozłożenia na raty wartości pojazdu, klienci mogą sobie pozwolić na zakup wyższego segmentu używanego auta, lub kupić nowe auto prosto u dealera. Co ważne, w przypadku kredytu samochodowego, o ile bank nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia umowy w postaci częściowego przewłaszczenia – klient od początku jest właścicielem pojazdu. Oznacza to, że kupujący pojazd w kredycie samochodowym dokonując rejestracji pojazdu, zostaje wpisany do dowodu rejestracyjnego jako jedyny właściciel. Przeciwieństwem tego rozwiązania jest finansowanie leasingiem lub wynajmem długoterminowym, gdzie właścicielem pojazdu w okresie umowy pozostaje bank.

WYDŁUŻONY OKRES FINANSOWANIA KREDYTEM – CZY TO MA SENS?

Jedną z kluczowych cech kredytów samochodowych jest możliwość wyboru najbardziej optymalnego okresu finansowania. W przypadku aut nowych niektóre banki dają Klientowi możliwość wydłużenia okresu nawet do 120 m-cy, czyli do 10 lat. W przypadku aut używanych z reguły przyjmuje się, że wiek auta wraz z okresem finansowania nie może przekroczyć 18 lat. Tak długi czas kredytowania daje możliwość dopasowania wysokości raty do możliwości finansowych klienta. Wydłużony okres finansowania kredytem jest dobrym rozwiązaniem również dlatego, że banki dają Klientowi możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości zobowiązania.

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU – JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI?

W przypadku chęci dokonania nadpłaty lub spłaty całości zobowiązania kredytu, banki umożliwiają tego rodzaju rozwiązanie pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest konieczność złożenia dyspozycji do banku o nadpłatę, która zostanie pobrana z konta wraz z aktualną ratą kredytu. Kolejnym warunkiem jest poinformowanie banku o tym, jak nadpłata ma zostać rozliczona na poczet pozostałego zobowiązania. Klient ma bowiem możliwość skrócenia okresu finansowania lub zmiany wysokości raty proporcjonalnie do wniesionej nadpłaty. Ważne jest też, aby dokonywać jednorazowo nadpłaty większej ilości zgromadzonych środków, niż nadpłacać mały kapitał kilkukrotnie częściej. Dlaczego? Już wyjaśniamy.

WCZĘSNIEJSZA SPŁATA KREDYTU SAMOCHODOWEGO – ILE TO KOSZTUJE?

Zazwyczaj możliwość częściowej nadpłaty lub wcześniejszej spłaty całości zobowiązania jest czynnością, od której bank nie pobiera prowizji. Aby mieć pewność, należy zapoznać się szczegółowo z warunkami umowy kredytu oraz przede wszystkim z Tabelą Opłat i Prowizji, gdyż tam znajdują się wszystkie dodatkowe koszty administracyjne, które kredytobiorca będzie miał obowiązek ponosić w trakcie trwania umowy. Trzeba natomiast pamiętać, że skrócenie okresu finansowania lub zmiana wysokości raty kredytowej będzie skutkowała koniecznością zmiany harmonogramu spłat. Taka zmiana w harmonogramie może być obciążona jednorazową opłatą. Dlatego tak ważnym jest, aby nie robić nadpłaty za często niewielkimi środkami – lepiej zrobić ją rzadziej, a w większej kwocie.

JAK LICZONE SĄ ODSETKI W PRZYPADKU SPŁATY KREDYTU?

Rata kredytu samochodowego ma dwie składowe – część kapitałową i odsetkową. Decydując się na wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bank dokonuje rekalkulacji harmonogramu. Jeżeli Klient będzie chciał spłacić jednorazowo całość pozostałego zobowiązania, liczona jest wartość odsetek przypadająca na dzień spłaty – a pozostała część odsetkowa do końca umowy zostaje anulowana rozwiązaniem umowy. Co ważne, wcześniejszej spłaty kredytu dokonać można wyłącznie w dniu zawartym w umowie kredytu jako dzień potrącenia składki. Jeśli więc w umowie mamy zapis, że każdego – 20ego dnia miesiąca zostanie pobrana z naszego konta rata, to nie mamy możliwości dokonania częściowej nadpłaty lub całkowitej spłaty np. 10ego dnia miesiąca.

Jesteś zainteresowany kredytem na auto? Nic prostszego! Skontaktuj się z nami Znajdziemy dla Ciebie auto oraz najlepsze finansowanie ⬇

Kontakt – Motofinansowanie

🚗 Zachęcamy również do odwiedzenia naszego bloga i zapoznania się z aktualnościami ze świata motoryzacji 🔽

Aktualności ze świata motoryzacji

Call Now Button