STAŁE OPROCENTOWANIE KREDTU SAMOCHODOWEGO 2022

Nie bez przyczyny w ostatnim czasie fraza „stałe oprocentowanie kredytu samochodowego” jest jedną z najczęściej wyszukiwanych przez Polaków pozycji w wyszukiwarkach. Ostatnie miesiące były wyjątkowo ciężkie dla tych, którzy postanowili pożyczyć z banku kapitał, niezależnie od jego przeznaczenia. Rosnące lawinowo koszty kredytów hipotecznych, gotówkowych, a także samochodowych – spędzają sen z powiek niejednemu kredytobiorcy. Co przyniosą kolejne lata? Z czym musimy się liczyć? W jaki sposób zminimalizować ryzyko? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

KOLEJNE ZMIANY W OPROCENTOWANIU KREDYTÓW

W marcu 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP), będąca organem wykonawczym Narodowego Banku Polskiego (NBP) po raz kolejny podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Tym razem zmiana wynosiła 75 punktów bazowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi już 3,50% i zrównała się z wartością, którą ostatni raz mieliśmy okazję obserwować w 2013 roku.  Podniesienie stóp procentowych jest jednym z mechanizmów obronnych wciąż rosnącej inflacji. Najbardziej narażoną grupą społeczną na wahania tychże wskaźników są oczywiście kredytobiorcy. W ciągu ostatnich miesięcy banki kilkukrotnie podwyższały raty kredytów skupiając się na wskaźnikach ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. W zależności od przyjętego czasookresu dla WIBOR (1M, 3M lub 6M) raty kredytów ulegały stopniowej waloryzacji.

STOPY PROCENTOWE KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Drastyczne zmiany wysokości rat kredytów dotyczą nie tylko kredytów hipotecznych (choć w ich przypadku wahania są najbardziej zauważalne z uwagi na znaczną wartość pożyczonego kapitału). Ta sama sytuacja dotyczy również kredytów samochodowych, których większość oparta została na zmiennej stopie procentowej. Podobnie jak w przypadku hipoteki, kredytobiorca który zdecydował się na zakup auta w kredycie musi liczyć się ze zmieniającym się oprocentowaniem, a co za tym idzie wzrostem kosztów finansowania – czyli finalnie z koniecznością zapłaty wyższych rat. Jeśli sytuacja ekonomiczna naszego gospodarstwa domowego pozwala nam na dokonywanie nadpłat, warto rozważyć takie rozwiązanie gdyż część kapitałowa pozostaje dla kredytobiorcy niezmienna, zmienia się natomiast część odsetkowa spłacanych rat. Zatem im szybciej spłacimy auto w kredycie , tym niższy koszt całościowy finansowania poniesiemy.

Więcej o nadpłatach w kredycie samochodowym znajdziesz w jednym z Naszych poprzednich artykułów ⬇

Wcześniejsza spłata kredytu samochodowego

STAŁE OPROCENTOWANIE KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Należy pamiętać, że nie każdy bank umożliwi kredytobiorcy pozyskanie kredytu na stałej stopie procentowej. Wynika to niejako z faktu, że banki biorą częściowo na siebie odpowiedzialność za utrzymanie stałej raty kredytu na auto przez cały okres umowy przy rosnących stopach procentowych. W chwili gdy wskaźniki NBP przewyższą spekulacje banku dotyczące prognoz stóp procentowych, transakcja staje pod znakiem zapytania pod kątem rentowności dla strony finansującej. Mowa tu o częściowej odpowiedzialności banku, gdyż drugą część tejże odpowiedzialności ponosi oczywiście kredytobiorca. Założeniem możliwości finansowania kredytu na zakup auta opartym o stałą ratę jest podwyższenie oprocentowania zapisanego już na etapie podpisywania umowy z bankiem. Klient ma świadomość, że uzyskanie stałego oprocentowania kredytu samochodowego będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się na podniesienie raty względem tej opartej na obecnej stopie procentowej. Jest to zatem transakcja wiązana, w której każda ze stron ponosi część odpowiedzialności za zmieniające się warunki na rynku.

Jeśli zainteresowała Cię możliwość finansowania kredytem na samochód w oparciu o stałą stopę procentową, zachęcamy do kontaktu i kliknięcia linku poniżej ⬇

Chcę dowiedzieć się więcej o kredycie samochodowym ze stałym oprocentowaniem

 

Call Now Button